top of page
Forsidebilde til bransjejus forvaltning.png

Bronse

Info
Pris pr deltaker
(min 10. deltakere)

Bronse
Kr. 6 000,-

Advokater som
kursledere

Tett oppfølging

Dokumentasjon

Kurssted

Deltakere

Varighet

Rettsområder:

Grunnleggende forvaltningsjus

Grunnleggende saksbehandling

Klagebehandling

Spesiell forvaltningsrett

GDPR

Arbeidsliv og HR

Prøve

Individuelle tilbakemeldinger

Inkludert

Inkludert

Deltakerbevis

Digitalt/Jusutdanning

Opptil 10

12 timer

Rettsområder

Inkludert

Inkludert
 

X

X

Inkludert

Inkludert

Prøve

X

bottom of page