top of page
Forsidebilde til bransjejus næringsliv.png

Bronse

Info
Pris pr deltaker
(min 10. deltakere)

Bronse
Kr. 9 000,-

Advokater som
kursledere

Tett oppfølging

Dokumentasjon

Kurssted

Deltakere

Varighet

Prøve

Individuelle tilbakemeldinger

Rettsområder:

Arbeidsliv og HR

Avtalerett

Kjøpsrett

Pengekravsrett og inkasso

GDPR

Skatterett

Patentrett

Inkludert
 

Inkludert

Deltakerbevis

Digitalt/Jusutdanning

Opptil 10

12 timer

X

X

Rettsområder

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

X

bottom of page