top of page
Forsidebilde til bransjejus næringsliv.png

Gull

Info
Pris pr deltaker
(min 10. deltakere)

Gull
Kr. 20 000.-

Advokater som
kursledere

Tett oppfølging

Dokumentasjon

Kurssted

Deltakere

Varighet

Prøve

Individuelle tilbakemeldinger

Rettsområder:

Arbeidsliv og HR

Avtalerett

Kjøpsrett

Pengekravsrett og inkasso

GDPR

Skatterett

Patentrett

Inkludert
 

Inkludert

Sertifikat

Digitalt/Jusutdanning/hos dere

Opptil 50

24 timer

Kompetanseprøve

Inkludert

Rettsområder

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

bottom of page