top of page
Hotell svømmebasseng

Reiseliv, hotell og turisme

Reiseliv, hotell og turisme

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor reiseliv, hotell og turisme.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Avtalerett

  • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

  • Pakkereiseloven

  • Reiseforsikringer

  • Markedsføringsrett

  • Klagebehandling

Hva du lærer:

Bransjekurset om reiseliv, hotell og turisme gir en grunnleggende innføring i de tre bransjene. Det tar for seg hvordan de tre bransjene er relatert, hvilke roller de spiller i den globale økonomien og hvordan man forvalter og styrer dem. Kurset vil også dekke nødvendige industrikunnskaper, som markedsføring og salg, og det vil gi en introduksjon til de ulike sektorene som er involvert i bransjen. Det vil også fokusere på praktisk kunnskap, som å lage et budsjett, bestemme priser og analysere konkurransen. Kurset vil også gi en forståelse av miljøpåvirkninger knyttet til reiseliv, hotell og turisme, og det vil også se på vellykkede strategier for økonomisk vekst.

Kursets formål:

Formålet med et bransjekurs omhandlende reiseliv, hotell og turisme, er å hjelpe deltakerne å forstå de forskjellige delene av disse bransjene og hvordan de henger sammen. Kurset vil dekke temaer som markedsføring, økonomi, prissetting, kundeservice, operasjoner og teknologi, samt andre relevante emner. Gjennom kurset vil deltakerne også få en forståelse av hvordan de kan bruke disse kunnskapene til å skape en vellykket karriere innen reiseliv, hotell og turisme.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Avtalerett:

Avtalerett er en grunnleggende del av kontraktsrett og omhandler reguleringen av avtaler mellom to eller flere parter. Avtaleloven regulerer inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldige viljeserklæringer.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven:

Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer og tjenester mellom en selger og en kjøper. Loven definerer rettighetene og pliktene til begge parter, samt regulerer omsetningen av produkter og tjenester.

 

Forbrukerkjøpsloven er en del av kjøpsretten som gjelder spesielt for kjøp av produkter og tjenester som gjøres av forbrukere. Loven gir forbrukerne rettigheter som krav på kvalitet og informasjon om produktene som selges.

 

Erstatningsrett:

Erstatningsrett definerer forholdet mellom skadevolder og skadelidte, derav selger og kjøper i krav om erstatning ved salg av produkter og tjenester. Loven gir kjøperen rett til å kreve erstatning fra selgeren hvis produktet eller tjenesten som er levert ikke som avtalt og/eller hvis produktet eller tjenesten har en mangel ved seg.

 

Pakkereiseloven:

Pakkereiseloven gjelder for reiser som er organisert og kjøpt som en pakkereise. Loven gir forbrukeren viktige rettigheter, blant annet garantier for pakkereisen, krav om å få informasjon om reisen, krav til ansvar for turoperatøren, krav om kompensasjon eller erstatning for manglende eller dårlige tjenester og krav om å bli hjulpet ved uforutsette hendelser.

 

Reiseforsikringer:

Reiseforsikringer er en type forsikring som sikrer deg mot uforutsette hendelser som kan oppstå under en reise. Denne typen forsikring dekker ofte kostnader som medisinsk behandling, tap av eiendeler, forsinkede fly og kansellering av reiser. Reiseforsikringer gir også andre fordeler, som for eksempel trygghet og juridisk bistand hvis det skulle være nødvendig.

 

Markedsføringsrett:

Markedsføringsrett regulerer reglene for hvordan virksomheter kan markedsføre og selge sine produkter og tjenester. Dette inkluderer informasjon, konkurranse, prising og beskyttelse av forbrukerrettigheter. Markedsføringsretten er utviklet for å beskytte forbrukere som handler varer og/eller tjenester. Dette bidrar til å holde selskaper og øvrige virksomheter ansvarlige for hvordan de markedsfører produkter og tjenester, samt bistår forbrukerne med å ta informerte beslutninger.

 

Klagebehandling:
Klagebehandling er prosessen med å håndtere en klage fra en konsument, kunde eller annen interessent. Prosessen innebærer ofte å undersøke klagen, vurdere den og avgjøre om den skal løses, og gi en løsning som er akseptabel for begge parter. Det krever vanligvis at begge parter samhandler og jobber sammen for å finne en løsning som er tilfredsstillende for alle involverte.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page