top of page

Våre kursledere

Aishah Ahmed foreleser ved Jusutdanning

AISHAH AHMED

Advokat Aishah Ahmed er kursleder hos oss i familierett og arverett. Ahmed har jobbet flere år som advokat, og er i dag advokat hos Frelsesarmeen og jobber med arvetvister. 

 

Ahmed har mange års undervisningserfaring fra blant annet Jusutdanning og Akademiet i Oslo, samt vært sensor ved juridiske emner.

 

Ahmed er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge.​

Birgitte Langset Storvik foreleser ved Jusutdanning

BIRGITTE LANGSET STORVIK

Birgitte Langset Storvik er kursleder hos oss i straffegjennomføringsrett.

 

Storvik har lang erfaring fra kriminalomsorgen, både som dosent ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og som jurist og inspektør i fengsel.

 

Storvik har skrevet flere lærebøker, blant annet «Straffegjennomføring» og «Forvaringsstraff». Hun har også vært sensor og veileder i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Tromsø.

Erling Hopen Abrahamsen foreleser ved Jusutdanning

ERLING HOPEN ABRAHAMSEN

Erling Hopen Abrahamsen er kursleder hos oss innen forvaltningsrett, arbeidsrett, avtalerett og kjøpsrett. Abrahamsen er tidligere underdirektør ved Stordriftsavdelingen i Skatteetaten (før kjent som Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

 

Abrahamsen har mange års erfaring som saksbehandler og leder i Skatteetaten, samt har jobbet som advokatfullmektig.

 

Abrahamsen har undervisningserfaring og har holdt foredrag innen skatt, forvaltningsrett og øvrige juridiske emner i over 10 år, samt har vært veileder og sensor på masteroppgaver ved blant annet Universitetet i Bergen.

Heidi Lill Oppegaard foreleser ved Jusutdanning

HEIDI LILL MOLLESTAD OPPEGAARD

Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard er kursleder hos oss i arbeidsrett, selskapsrett og i emnet advokatfirmaet, samt er partner i Advokatfellesskapet Lovende.

 

Oppegaard arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt personvern, selskaps- og kontraktsrett. Hun har prosedert en rekke saker og har bred erfaring med rettsmekling.

 

Oppegaard har undervist på BI og er mye brukt som foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema. 

Henrik Sander foreleser ved Jusutdanning

HENRIK SANDER

Henrik Sander er kursleder hos oss i forvaltningsrett og statsforfatningsrett.

Sander er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og juridisk rådgiver i næringslivet. I tillegg har Sander hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner.

Sander har bred erfaring som foreleser innen forvaltningsrett og statsforfatningsrett, samt fra undervisning i øvrige juridiske emner. Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, blant annet som faglig leder for juridiske utdanninger.

Sander er lærebokforfatter av "Jus for økonomiske og administrative studier."

Kaia Plathe Maartmann.jpg

KAIA PLATHE MAARTMANN

Advokat Kaia Plathe Maartmann er kursleder hos oss innen helserett og barnevernsrett. 

Maartmann har sitt eget advokatfirma, og jobber i Advokatfellesskapet Egeland. Hun er spesialist innenfor fagområdene barnevern, trygderett, helserett og familierett. Maartmann har flere års erfaring som advokat, og prosederer jevnlig saker for domstolene. 

Maartmann har tidligere jobbet som saksbehandler i Gatejuristen og som advokat i Advokatfirmaet Egeland. Hun har holdt flere kurs for studenter, og skriver nå fagbok om barnevern og EMD.

Trude Stormoen foreleser ved Jusutdanning

TRUDE STORMOEN

Advokat Trude Stormoen er kursleder hos oss innen familierett og arverett, samt er partner i Langseth Advokatfirma DA.

 

Stormoen arbeider hovedsakelig med familierett, arverett, arbeidsrett og erstatningsrett, samt har bred erfaring fra ulike rettsområder. Hun bistår både næringsklienter og privatklienter, og har i tillegg erfaring fra Finansklagenemnda. Hun har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert jevnlig for domstolene siden 2002.

 

Stormoen er sensor og veileder ved masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som foredragsholder, blant annet i forbindelse med etterutdanning av advokater.

bottom of page