top of page

Personlig veiledning | Eksamensforberedelse

Føler du på karakterpresset?

Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen. Vi tilbyr personlig veiledning, med eksamensforberedelse, oppgaveretting og gjennomgang.

 

Dette tilbudet er for deg som allerede er registrert som student ved et jusstudie, som for eksempel Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Innlandet. Ved store avstander, tilbyr vi veiledningen digitalt.

Høye faglige kompetansekrav

Det stilles høye faglige kompetansekrav til våre veilederne, for at du skal oppnå best mulig resultat på eksamen. Alle våre veiledere er jurister og får svært gode evalueringer. Samtidig er det avgjørende at veileder er motiverende og skaper engasjement som gir deg troen på at du kan oppå de beste resultatene. Flere vi har veiledet, har til og med oppnådd bedre karakter på eksamen enn de selv trodde var mulig.

Fortløpende opptak og oppstart

Vi har fortløpende opptak og oppstart, ettersom behovet for veiledning plutselig kan dukke opp. Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. 

Eksamensveiledning.jpg

Personlig veiledning, med oppgaveretting og gjennomgang

Tilpasset deg og ditt behov
Vårt tilbud om personlig veiledning er tilpasset deg og ditt behov. Veilederne har fokus på juridisk metode og faglig innhold, og gir deg tydelige utviklingspunkter fra gjennomgang til gjennomgang.

Individuelle og konkrete tilbakemeldinger

Den personlige veiledningen gjennomføres ved oppgavegjennomgang av valgfrie innleveringer. Skrivetreningen vil gi deg det beste utgangspunktet før skriftlig eksamen. Du vil motta individuelle tilbakemeldinger med konkrete forslag til hvordan du skal utvikle deg videre frem mot eksamen. 

Veiledningsopplegget

Det legges opp til 6 innleveringer pr semester med én time personlig veiledning pr innlevering, til oppgavegjennomgang og spørsmål. Dette kan tilpasses ditt ønske og behov.

Kontakt oss på tlf. 22 64 20 20 for mer informasjon.

Calculator

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten utgjør kr. 24 000 i semesteret. Dette inkluderer 6 innleveringer med én time personlig veiledning pr innlevering, til oppgavegjennomgang og spørsmål.

Registreringskostnaden er på kr. 2 000 og påløper i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student.

Innsending av søknad om personlig veiledning

Innsending av søknad bekrefter at du ønsker personlig veiledning. Veldig fint om du dobbeltsjekker at informasjonen om deg er korrekt før du sender inn søknaden din. 

bottom of page