top of page
Forsidebilde til bransjejus næringsliv.png

Platinum

Info
Pris

Advokater som
kursledere

Tett oppfølging

Dokumentasjon

Kurssted

Deltakere

Varighet

Prøve

Individuelle tilbakemeldinger

Rettsområder:

Arbeidsliv og HR

Avtalerett

Kjøpsrett

Pengekravsrett og inkasso

GDPR

Skatterett

Patentrett

Platinum
Kr. Kontakt oss

Inkludert
 

Inkludert

Sertifikat

Digitalt/Jusutdanning/hos dere

Ubegrenset

Spesialtilpasset

Kompetanseprøve

Inkludert

Rettsområder

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

bottom of page